Nyksund

Nyksund var på begynnelsen av 1900-tallet det nest største fiskeværet i Vesterålen.
Nærheten til fiskefeltene utenfor Vesterålen gjorde stedet til et attraktivt fiskevær.

Men etter 2. verdenskrig ble nærheten til fiskefeltene mindre viktig, da ny teknologi i
form av motorer og større båter ble tatt ibruk. Havna i Nyksund ble for lita, og
tettstedet Myre tok over som viktigste havn i området. Fiskeværet ble avfolket, og
etter at de siste fastboende hadde fått fraflyttingstilskudd fra staten, var Nyksund helt
fraflyttet rundt 1970. Nyksund ble en spøkelsesby.

I 1980- og 90-årene kom tyske studenter
til Nyksund, og skapte ny aktivitet på stedet. Etter hvert ble stedet populært for tilreisende
kunstnere og turister. I dag har Nyksund noen få fastboende og et helårlig tilbud til turister.
Flere av de gamle bryggene i fiskeværet er i ferd med å bli restaurert.

Bebyggelsen i Nyksund er spredt på to øyer, Nyksundøya og Ungsmaløya.
Disse øyene er forbundet med en 65 meter lang molo. En molo forbinder også
Nyksundøya med Langøya. En kommunal grusvei går mellom Nyksund og Høydalen,
og derfra asfaltvei (fylkesvei 938) inn til Myre.

Nyksund er et populært sted for fotografer og billedkunstnere. Blant annet ble spillefilmene
Etter Rubicon og Insomnia delvis spilt inn i Nyksund.

Info hentet fra Wiki

I havet utenfor moloen holdt en på å jobbe med ett eller annet.
Dette helikopteret og en båt var i gang.

Ha en spøkelsesfri dag!

 

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg