Andøya Space Center

Visste du at vi hadde ett Space Center i Norge?

På Andøya er det ett senter for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger.
Andøya Space Center er lokalisert i Oksebåsen på Andøya, som ligger 5 km sørvest for Andenes
i Andøy kommune i Nordland fylke. Anlegget er også utstyrt med en rekke bakkeinstrumenter
som benyttes i utforskningen av det nære verdensrom. Det fokuseres særlig på den polare
atmosfæren i høydeområdet mellom 70 og 2 000 kilometer.

Andøya Space Center (ASC) er en av Nord-Norges mest høyteknologiske
bedrifter og har 70 ansatte.

ALOMAR (Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research) er en del av
ASC (2008). Den første raketten, «Ferdinand I», ble skutt opp 18. august 1962 for å
studere den polare ionosfæren. Ved årsskiftet til 2012 var det sendt opp mer enn
1 000 raketter fra Andøya Rakettskytefelt.

Tekst hentet fra Wiki.

Ha en høytflyvende dag!

2 kommentarer

Siste innlegg